Hier vind je de cusussen opgesteld door de UBA secties die zelf een HAREC opleiding geven.

De toegang tot deze cursussen wordt verleend door de inrichter van de opleidingen. Het staat de inrichter vrij om de toegang te beperken tot de eigen cursisten.

UBA secties die een HAREC opleiding geven kunnen via moodle@uba.be een aanvraag indienen voor een eigen cursuspagina. Deze aanvraag dient te gebeuren door de CM van de betrokken sectie.

HAREC opleiding in de UBA sectie OST

HAREC opleiding in de UBA sectie XXX